راه هایی که می تواند شما را در مقابله با وسوسه ها کمک نماید: 
 
- در درجه اول شما باید افکار خود را کنترل کنید. به عبارت علمی تر ، در روانشناسی افکار به دو دسته شناور و شناگر تبدیل می شود. شما زمانی می توانید ایشان را فراموش کنید که افکار خود را از حالت شناور به حالت شناگر تبدیل نمایید. 
 
افکار شناور چیست؟ 
 
بعضی افراد قدرت مدیریت افکار خود را از دست داده اند. به عبارت دیگر ذهنشان به هر جایی می رود و به هر چیزی فکر می کند . این افکار را افکار شناور می گویند. 
 
افکار شناگر چیست؟ 
 
افرادی وجود دارند که افکار خود را مدیریت می کنند. یعنی تنها به چیزهایی فکر می کنند که خودشان می خواهند . و اگر در طول شبانه روز ذهنشان ناخودآگاه خواست به چیزی فکر کند سریع آن را کنترل می کنند. به عبارت واضح تر این گونه افراد افکار خود را مدیریت می کنند. این افکار را اصطلاحا افکار شناگر می گویند. 
 
با این توضیحات باید عرض کنم که ذهن شما به دلیل ارتباطتتان با جنس مخالف به صورت شناور و بدون مدیریت شما گاهی به او فکر می کند . و این فکر کردن باعث یاد آوری خاطرات با او بودن و ترغیب شما به ادامه ی ارتباط می شود. لذا وظیفه ی شما در چنین مواردی این است که افکار خود را به حالت شناگر در اورده تا با مدیریت ذهن خود ، به محض فکر کردن به جنس مخالف آن را کنترل کرده و نگذارید یاد و خاطره ی دوران دوستی برایتان زنده شود. 
 
اما راهکارهای دیگری که می تواند شما را تا حد زیادی آرام کند: 
 
- زمان وسوسه شدن ، به عاقبت شروع مجدد این ارتباط فکر کنید ( آمار طلاق ها در جامعه نشان می دهد که تقریبا ?? درصد ازدواج هایی که با دوستی قبل از ازدواج صورت گرفته ، به طلاق ختم می شود ) 
 
 
- به این فکر کنید که اولین سوالی که مرد بعد از ازدواج و فرو کش کردن آتش عشق از خود می پرسد ، این است که: نکند همسر من قبل از ازدواجمان ، با مرد دیگری نیز در ارتباط بوده باشد. او با خود می گوید : دختری که با من ارتباط برقرار کرده ، مسلماً می تواند با پسران دیگر هم در دوران مجردی ارتباط برقرار کرده باشد. و این افکار زندگی را به طلاق می کشاند ( این مسئله بارها در جامعه ی ما اتفاق افتاده و از حد احتمال گذشته ؛ هر چند که اگر احتمال هم باشد ، باید آن را جدی گرفت) 
 
 
- دختر و پسری که قبل از خواستگاری با هم ارتباط برقرار می کنند ، به دلیل علاقه ای که بین آنها ایجاد می شود ، عیب های همدیگر را نمی بینند و متاسفانه چشم و گوش بسته ازدواج کرده و بعد از ازدواج ، با سرد شدن آتش عشقشان ، عیب ها را کم کم مشاهده کرده و زندگی شان به تلخی کشیده خواهد شد. و تازه متوجه می شوند که چه اشتباه بزرگی کرده اند (من از این موارد به وفور دیده ام ) 
 
- ارتباط با جنس مخالف در دوران مجردی چند آسیب دیگر را به دنبال دارد: اول اینکه دختر و پسر بعد از ازدواج لذت واقعی زندگی مشترک را درک نخواهند کرد ، چون بخشی از مسائل عاطفی را در دوران مجردی خرج کرده اند . دوم اینکه در اکثریت موارد دختر و پسر بعد از مدتی که از زندگی مشترکشان گذشت ، دیگر به همسر خود قانع نبوده و به سمت ارتباطهای نامشروع دیگر می روند ، چون تنوع طلبی در دوران دوستی قبل از ازدواج در انها زنده شده است. این مورد در مردان قوی تر است 
 
لذا توجه به این موارد ، تا حد زیادی شما را در فراموش کردن ایشان کمک خواهد کرد