پارت اخر: تندخوانی را در خود تقویت کنید

کتاب‌هایی که می‌خوانیم نقش کلیدی در زندگی شخصی و حرفه‌ای ما دارند. آن‌ها چکیده‌هایی از دانسته‌های متخصصان و رهبران فکری هستند که می‌توانند کیفیت زندگی ما را به شکل چشم‌گیری بهبود بخشند. مشکلی که اینجا وجود دارد این است که کتاب خواندن نیاز به زمان دارد و گاهی مشغله‌های ما اجازه نمی‌دهد که وقت قابل توجهی به آن اختصاص دهیم. یکی از راهکارهای غلبه بر این مشکل افزایش سرعت کتابخوانی است. طبیعتاً هر چه سریع‌تر بتوانید مطالعه کنید، کتاب‌های بیشتری در زمان کم‌تر خواهید خواند.


پایان...

#مهارتهای_کاربردی