پارت اخر: - افراد موفق از خودشان سوالات خلاقانه‌ای را می‌پرسند.

با سوالات مبتکرانه‌ای که از خود می‌پرسند، به روشنی آن چیزی را که هر روز می‌خواهند در آن موفق شوند به دست می‌آورند. اگر مشکلاتی وجود داشته باشند که نیاز به حل کردن آن‌ها احساس شود، این مشکلات را شناسایی کرده و آن‌ها را ارزیابی می‌کنند. آن‌ها زمان خود را در طول روز برای حل مسائل بی‌اهمیت هدر نمی‌دهند؛ در واقع با پرسیدن سوالات خوب و مفید از خود، حتی انگیزه‌ی کافی برای انجام وظایف در طول روز را نیز به دست می‌آورند.


پایان ...

#شروع_روز_کاری