عشق


‏توی زندگی هرکسی، باید کسی باشه که بفهمه درداش رو و مرحمی براشون داشته باشه