‏‏تو تنها کسی هستی که جای خالیتو فقط خودت میتونی پر کنی