‏اینایی که پروفایلشون عکس دو نفره میزارن یا عکس بچه شونو میزارن مسخره نکنید، شما هم یه روز عاشق میشید، بچه دار میشید، ذوق میکنید، عکس میزارید