بکوب مشتاتو روی طابوت این دیوونه ی عاشق :)
#گلایول_مهراب